Členské výhody pre dobrovoľných hasičov:

PZP

Exkluzívne pre dobrovoľných hasičov na Slovensku
Získajte späť 10% z ceny PZP

AGAU TÍM prináša všetkým členom dobrovoľných hasičských zborov a ich rodinným príslušníkom exkluzívnu výhodu:
Najlacnejšie PZP a ďalšie poistenia s vrátením 10 % z ceny poistky počas celej doby trvania zmluvy od nášho AGAU TÍMU!

Ako postupovať?

Vyberte si cez túto stránku najlepšie online poistenie PZP alebo havarijné poistenie z ponuky všetkých renomovaných poisťovní na trhu a následne si požiadajte aj o peniaze späť vo výške 10% z vami zaplateného poistného. Peniaze späť budete od AGAU tímu dostávať pravidelne po zaplatení každého vášho poistného počas celej dĺžky trvania vašich poistných zmlúv dojednaných cez túto stránku www.agau.sk/pzp

Ako si uzatvoriť online poistenie?

Táto stránka www.agau.sk/pzp pre dojednávanie online poistenia spolupracuje s prvým a najväčším portálom na porovnávanie cien poistiek na Slovensku, ktorý vám garantuje spoľahlivé služby. Uzatvorenie online poistenia cez túto stránku je jednoduché. Stačí urobiť týchto päť krokov:

Vyžiadajte si peniaze späť!

Princíp je veľmi jednoduchý. Ak si na tejto stránke s členskými výhodami uzatvoríte niektoré z online poistení a riadne ho zaplatíte – tak si môžete požiadať o peniaze späť vo výške 10% z už zaplateného poistného na vaše poistné zmluvy. Peniaze späť od nás budete dostávať pravidelne podľa frekvencie vašich platieb poistného počas celej dĺžky trvania poistných zmlúv dojednaných cez túto stránku vždy po spracovaní platobnej transakcie. Lehota od podania vašej žiadosti do vyplatenia peňazí späť na váš účet trvá spravidla dva mesiace. Takže vaše poistenie budete mať vďaka vyplácaným „peniazom späť“ od AGAU tímu vždy o 10% lacnejšie :). Postup na vyžiadanie peňazí späť je nasledujúci:

Žiadosť o vrátenie peňazí za PZP poistenie
Táto žiadosť slúži na uplatnenie vašej členskej výhody, ktorú vám poskytuje portál www.agau.sk - PARTNER pre vaše výhody.
Uveďte číslo Návrhu vašej poistnej zmluvy PZP, z ktorej chcete dostávať peniaze späť. Toto číslo Návrhu zmluvy nájdete v emaili, ktorý ste dostali po dojednaní online PZP poistenia.
Uveďte vaše číslo preukazu člena dobrovoľného hasičského zboru, na ktoré sa viaže využitie exkluzívnej výhody získania peňazí späť zo zaplateného poistného.
Uveďte adresu trvalého bydliska (meno priezvisko, ulica č., PSČ, mesto)
Uveďte číslo bankového účtu v tvare IBAN, kam si želáte zasielať peniaze späť a meno, priezvisko majiteľa tohto bankového účtu.
Prosím napíšte váš email, aby sme vás v prípade potreby mohli zastihnúť.

Výhody pre dobrovoľných hasičov na Slovensku

Najlacnejšie online poistenie

Porovnajte ceny PZP a nájdite si to najlacnejšie poistenie!
Uzatvorte si povinné zmluvné poistenie vrátane všetkých získateľných zliav a bonusov. A ešte navyše požiadajte AGAU tím o vrátenie 10% z každého zaplateného poistného počas celej doby trvania zmluvy.

Pre porovnanie cien PZP vyplňte potrebné údaje

PZP online v spolupráci s Netfinancie

Získajte 10% späť aj na ďalších produktoch

Každý dobrovoľný hasič ako i jeho rodinný príslušník si môže na tejto stránke www.agau.sk/pzp dojednať aj ďalšie typy výhodných poistení, z ktorých si môže navyše požiadať o vrátenie 10% z prvého uhradeného poistného v prípade majetkového poistenia alebo z každého poistného počas celej doby trvania zmluvy v prípade havarijného poistenia. Porovnajte si ceny a zistite, kde sa dá poistiť najvýhodnejšie aj pri týchto produktoch:

PZP - povinné zákonné poistenie

Havarijné poistenie

Poistenie domu a domácnosti