vip-zdravie


Zdravie


Aktivovať kartu

Členské výhody pre dobrovoľných hasičov:

Zdravie


Aktivovať kartu

VIP Zdravotníctvo

Pre dobrovoľných hasičov na Slovensku a ich rodiny VIP členstvo v zdravotnej poisťovni UNION 


Registrácia zdarma

Ako sa stať VIP klientom v poisťovni Union

1. krok

VIP členské výhody získate za predpokladu, že ste existujúcim klientom / klientkou UNION zdravotnej poisťovne. V prípade ak nie ste klientom UNION zdravotná poisťovňa je potrebné, aby ste sa pre získanie VIP členských výhod preregistrovali do UNIONu. Preregistrácia je zadarmo. Prechod do UNION zdravotnej poisťovne je možný do 30.09.2020 a členstvo bude účinné od 1.1.2021. Možnosť zmeniť zdravotnú poisťovňu máte jeden krát ročne. Pre preregistrovanie do UNION zdravotnej poisťovne, kliknite TU.


Chcem sa zadarmo prepoistiť

2. krok

Ak ste sa preregistrovali do UNIONu (v kroku číslo 1 uvedenom vyššie), alebo ak ste klientom / klientkou UNION zdravotná poisťovňa už aj v súčasnosti, tak si môžete aktivovať vaše VIP členstvo. Je to jednoduché. Pre aktivovanie kliknite na tento odkaz a postupujte podľa inštrukcií, ktoré sa vám zobrazia.


Aktivovať VIP členstvo

Program pre dobrovoľných hasičov na Slovensku od partnera Union group

Exkluzívny V.I.P. program Union zdravotnej poisťovne pre členov dobrovoľných hasičských zborov a ich rodinných príslušníkov vám prináša veľa mimoriadnych výhod a služieb. Dobrovoľní hasiči v rámci neho majú samostatnú starostlivosť, výnimočný prístup a navyše sa môžu  tešiť z výhod, ktoré im v takejto forme prináša len program plný výhod pre dobrovoľných hasičov a ich rodiny od partnera Union group:

 • exkluzívne výhody navyše len pre dobrovoľných hasičov a hasičky
 • získanie výhod je bezplatné
 • výhody platia aj pre vašich rodinných príslušníkov


Chcem sa prepoistiť a stať sa VIP klientom


VIP program pre dobrovoľných hasičov

V.I.P. program Union je špeciálne vytvorený a vyjednaný pre členov dobrovoľných hasičských zborov na Slovensku a ich rodinných príslušníkov.  Ide o nadštandardné verzie zákonného zdravotného poistenia, čo znamená, že bez ohľadu na vek a zdravotný stav sa môžu všetci hasiči a ich rodinní príslušníci prepoistiť a čerpať vyššie štandardy zdravotnej starostlivosti.

Nič v našom živote nie je tak cenné, tak významné, ako naše zdravie a zdravie našich najbližších. Zdravie je základ akéhokoľvek spokojného života.

Žiadny úspech nie je dokonalý, keď nás trápia bolesti, choroby a iné fyzické a psychické ťažkosti. Získať najlepšiu možnú starostlivosť v oblasti zdravotníctva je z toho dôvodu kľúčový krok pre lepší život.

Viac informácií

Benefity

Špeciálne iba dobrovoľní hasiči majú ešte extra benefity, ktoré nie sú prístupné všeobecnej verejnosti.

 • Vyšetrenie kožných znamienok raz do roka bezplatne
 • Exkluzívna VIP zóna pre dobrovoľných hasičov
 • Prednostné vybavenie vyhradeným manažérom


Získať benefity teraz

Iba pre dobrovoľných hasičov

Špeciálne vyšetrenie
kožných znamienok jedenkrát
do roka bezplatne

Melanóm (rakovina kože) je jedným z najzhubnejších nádorov vôbec. Nádor môže vzniknúť na klinicky normálnej koži, ale častejšie z už existujúceho materského znamienka. Včasná diagnostika je základom na vyliečenie! Asi najspol’ahlivejšou metódou ako vzniku melanómu predchádzať je nechať si znamienka (minimálne v ročných intervaloch) skontrolovať kožným lekárom.

V bežných kožných ambulanciách je k dispozícii ručný dermatoskop, ktorý však neumožňuje archiváciu znamienok a teda nemožno hodnotiť vývoj znamienka.

Výhody vyšetrenia digitálnym dermatoskopom

Najdokonalejšia technológia pre včasnú diagnostiku malígneho melanómu

Najdokonalejšia technológia pre preventívny monitoring kože, nakoľko sleduje zmeny v čase.

img_kozne_znamienka2

Zdravotné benefity od Unionu pre každého

Podobne ako lekári, ani zdravotné poisťovne nie sú všetky rovnaké. Správny výber zdravotného poistenia môže mať obrovský vplyv na vaše zdravie. Využite zdravotnú starostlivosť inšpirovanú vyspelým holandským zdravotníctvom. Pozrite si zdravotné benefity, ktoré pre vás Union zabezpečuje v spolupráci s lekármi

V Union je vaše zdravie a spokojnosť na prvom mieste.

Najvyužívanejšie zdravotné benefity UNION

Príspevok 100 € na zuby ročne pre všetkých poistencov

V Union zdravotnej poisťovni vedia, že zdravé zuby sú základom celkového zdravia, preto všetkým svojim poistencom prináša Príspevok 100 Eur na zuby ročne.

 

Kto má nárok na príspevok a na čo je možné príspevok uplatniť?

O príspevok 100 € na zuby môže požiadať každý poistenec Union, či už dieťa, alebo dospelý. V prípade detí je podmienkou to, aby bol zákonný zástupca naším poistencom alebo mal aspoň podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne.

Príspevok je možné uplatniť na ošetrenia, pri ktorých vzniká doplatok. Ide o ošetrenia, na ktoré prispievajú zdravotné poisťovne zmluvným zubárom. Zoznam týchto výkonov je určený Nariadením Vlády SR č. 777/2004 Z. z.. Týmto nariadením sa vydáva Zoznam chorôb, pri ktorých sa zdravotné výkony čiastočne uhrádzajú alebo neuhrádzajú na základe verejného zdravotného poistenia.

Príspevok si viete uplatniť napríklad na plombovanie, ošetrenie koreňových kanálikov, opravy zubných protéz, zubné korunky a mostíky pri použití štandardného materiálu.

Navyše, príspevok môžete využiť aj na dentálnu hygienu nie len u nášho zmluvného zubára, ale aj u každého dentálneho hygienika s platným štatútom poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

Union ako jediná zdravotná poisťovňa uhradí CRP vyšetrenie deťom aj dospelým. Absolvovať ho môžete u všeobecného lekára. Union svojím poistencom nekladie limity pre CRP vyšetrenie, to znamená, že ho môžete absolvovať toľkokrát do roka, koľko budete potrebovať.

Význam vyšetrenia CRP v ambulancii všeobecného lekára pre dospelých

Vyšetrenie hladiny CRP sa využíva ako prostriedok na predchádzanie zbytočnému užívaniu ATB pri Infekciách horných dýchacích ciest. Tieto ochorenia sú najčastejšími infekčnými ochoreniami, vyskytujúcimi sa v praxi všeobecného lekára  a vo väčšine prípadov je veľmi ťažké, až nemožné, rozlíšiť len na základe klinického vyšetrenia, či ide o ochorenie vírusové alebo bakteriálne.

Benefit Union zdravotnej poisťovne, a.s.

Union zdravotná poisťovňa, a.s. má mimoriadny záujem zabezpečiť pre svojich poistencov kvalitnú a efektívnu diagnostiku, ktorá umožní určiť správnu diagnózu, nasadiť cielenú liečbu a tak pacienta vyliečiť alebo zlepšiť kvalitu jeho života. Preto zaradila medzi svoje benefity  diagnostický test potravinovej intolerancie.

Poistenec, ktorý má záujem o uvedený test, požiada svojho všeobecného lekára o výmenný lístok na vyšetrenie potravinovej neznášanlivosti a objedná sa na telefónnom čísle príslušného zdravotníckeho zariadenia.

Má možnosť vybrať si typ testu, ktorý mu vyhovuje a doplatí sumu, zníženú o 70 €. Príspevok na test uhrádzame len pri prvom vyšetrení, a to priamo poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti. 

Súčasťou vyšetrenia  je odborná  konzultácia, odporučenie korekcie jedálneho lístka na základe výsledkov testu a  kontrolné vyšetrenia v dohodnutom časovom intervale.

Test potravinovej intolerancie, na ktorý Union ZP poskytuje svojim poistencom príspevok, nenahrádza špeciálnu zdravotnú starostlivosť, ktorá je nevyhnutná pri diagnostike a terapii potravinovej alergie.

Union zdravotná poisťovňa vás odmení za prevenciu, ktorá dokáže odhaliť ochorenie včas

Odmeňuje poistencov za absolvovanie vybraných preventívnych prehliadok a vyšetrení, vďaka ktorým je možné vybrané onkologické ochorenia odhaliť vo včasnom štádiu.

Vyšetrenia sú súčasťou preventívnych prehliadok, na ktoré má poistenec nárok zo zákona:

 • u všeobecného lekára sa vykonáva test okultného krvácania v stolici na včasné odhalenie rakoviny hrubého čreva a konečníka,
 • u gynekológa sa vykonáva ster z krčka maternice na cytologické vyšetrenie na včasné odhalenie rakoviny krčka maternice,
 • mamografické vyšetrenie prsníkov na včasné zistenie rakoviny prsníka,
 • u urológa sa vykonáva vyšetrenie hladiny PSA na včasné zistenie rakoviny prostaty

Výskyt onkologických ochorení sa neustále zvyšuje a v Union zdravotnej poisťovni sú si vedomí obrovského významu preventívnych vyšetrení. Zachytiť vybrané onkologické ochorenia vo včasnom štádiu je možné len v tom prípade, ak sa poistenec na preventívnej prehliadke zúčastní. Preto sa Union snaží svojich poistencov k účasti na prevencii každoročne pozitívne motivovať malým darčekom.

Doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti vráti Union v neobmedzenej výške

V Union zdravotnej poisťovni vedia, že doplatky za lieky môžu narobiť mnohým z nás poriadny prievan v peňaženke. Častokrát stačí obyčajné prechladnutie či chrípka a rodičia nechajú v lekárni desiatky eur.

Preto sme sa v Union rozhodli, že doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti vrátia, a to dokonca v neobmedzenej výške.

Komu vráti Union doplatky za lieky?

Od 1.1.2019 vráti doplatky za lieky a dietetické potraviny predpísané deťom od narodenia až do veku 17 rokov (vrátane) poisteným v Union zdravotnej poisťovni. 

Preplatia doplatky za všetky lieky a dietetické potraviny, ktoré predpísal zmluvný lekár a sú čiastočne hradené na základe verejného zdravotného poistenia. Nepatria sem teda takzvané voľno predajné lieky a dietetické potraviny, ktoré si poistenci kúpia sami v lekárni.

Navyše, doplatky za lieky pre deti poistené v Union zdravotnej poisťovni vrátia bez akéhokoľvek finančného limitu. Podmienkou je, aby rodič, ktorý žiada o doplatky za lieky, bol tiež naším poistencom alebo mal podanú prihlášku na zmenu zdravotnej poisťovne a nebol vedený na zozname dlžníkov v Union zdravotnej poisťovni.

Najúčinnejšou možnosťou prevencie sezónnej, ale tiež 
pandemickej chrípky je očkovanie proti chrípke

Union zdravotná poisťovňa aj v tomto roku uhrádza obe očkovacie vakcíny v plnej výške bez doplatku pacienta.

Knižka “Naše dieťatko” je denníček, ktorý vám pomôže zaznamenávať všetky dôležité okamihy o vašom bábätku – ako ste vyberali jeho meno, aký je jeho rodostrom, aké boli jeho prvé dni a noci, kedy ste zapálili jeho prvú sviečku na torte a ďalšie spoločné zážitky. Spolu so zápiskami si do denníčka môžete nalepovať fotografie, či iné obrázky.

Získajte viac informácií o výhodách, na ktoré máte nárok

 • zavolajte na 0850 003 333, ak ste poistencom Union zdravotnej poisťovne
 • uplatnite si zľavy pri poistení online na www.union.sk

Najširšia ponuka benefitov a nadštandardné výhody

Zdravotná poisťovňa Union má najširsiu ponuku zdravotných benefitov na slovenskom trhu.
Má vynikajúce výhody pre všetkých, pre malých aj veľkých, pre ženy aj mužov.

Svojim poistencom ďalej prinášame nadštandardné výhody v rôznych zdravotníckych zariadeniach po celom Slovensku.

Pridajte sa k poisťovni, ktorá nad vami drží ochranné krídla.

Pridajte sa k nám

Benefity pre najmenších

Šibalské, neposedné, uplakané či pokojné. Všetky deti poistené v zdravotnej poisťovni Union majú k dispozícii zdravotné benefity, ktoré môžete využívať už od ich narodenia.


Pridajte sa k nám

Príspevky na starostlivosť o deti a ich zdravie

Starostlivosť o deti a ich zdravie nie je lacná záležitosť. Preto vám to chceme uľahčiť našimi príspevkami.

 • Vrátenie doplatkov za lieky pre deti v neobmedzenej výške
 • Príspevok 100 € na zuby pre každého
 • Knižka Naše dieťatko zdarma
 • Príspevok na nákup novorodeneckých potrieb
 • Príspevok na kurz plávania pre bábätká
 • Príspevok na rám na okuliare pre deti do 12 rokov

Nadštandardné očkovania

Očkovanie u detí nie je obľúbené, je však absolútne nevyhnutné. Prispejeme vám na povinné i nepovinné očkovania, ktoré pomôžu chrániť zdravie vášho dieťaťa.

 • Očkovanie proti pneumokokom
 • Očkovanie proti ovčím kiahňam
 • Očkovanie proti osýpkam
 • Očkovanie proti hepatitíde typu A+B
 • Očkovanie proti hepatitíde typu A
 • Očkovanie proti chrípke
 • Očkovanie proti infekcii HPV
 • Očkovanie proti meningokokom
 • Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Nadštandardné vyšetrenia

Štandard v zdravotníctve nestačí. Podáme vám pomocnú ruku pri pôrode a vaše dieťa budeme sprevádzať po celý život.

 • Licencovaná pôrodná asistencia
 • CRP vyšetrenie
 • EKG u všeobecného lekára

Prevencia a skríning

Nenechávame nič na náhodu. Starostlivým rodičom bezplatne zapožičiame monitor dychu a pohybu novorodenca Nanny. A máme pre vás aj ďalšie výhody.

 • Sprievodca prevenciou zdravia
 • Preventívna pripomienka
 • Aplikácia Domáci doktor
 • Vyšetrenie potravinovej intolerancie
 • Zapožičanie monitora dychu a pohybu novorodenca Nanny
 • Užitočné informácie o dentálnej hygiene

Služby pre vás

Dobrú zdravotnú starostlivosť spoznáte podľa jej dostupnosti. Naše služby môžete využívať kedykoľvek a kdekoľvek.

 • nadštandardné služby v sieti nemocníc AGEL SK
 • Telefonické zákaznícke centrum
 • Online pobočka
 • Aplikácia Domáci doktor
 • 24 hodinová asistenčná služba Eurocross International
 • Online prístup k obrazovej dokumentácií z RTG, USG, MR a CT zdarma
 • Zdravý zrak s očnou klinikou NeoVízia
 • Zdravý zrak s očným centrom Sokolík
 • Zdravý zrak s očnou ambulanciou DaLG

Zľavy pre vás

Užívajte si život v zdraví so svojimi deťmi naplno! Vďaka našim benefitom nielen v oblasti zdravia, ale i cestovania či poistenia bude váš život nielen krajší, ale aj bezpečnejší.

 • Zlavy na poistenie od Unionu

Benefity pre ženy

Krehké, silné či šarmantné. Všetkým Union poistenkyniam poskytneme vyšetrenia, očkovania, zdravotnú asistenciu a ďalšie nadštandardné zdravotné benefity.


Pridajte sa k nám

Príspevky na starostlivosť o zdravie

Za zdravotnú starostlivosť musíte častokrát doplácať, preto vám to chceme uľahčiť našimi príspevkami.

 • Vrátenie doplatkov za lieky pre deti v neobmedzenej výške
 • Príspevok 100 Eur na zuby pre každého
 • Príspevok na dentálnu hygienu
 • Príspevok na zubné korunky pre poistencov nad 45 rokov

Nadštandardné očkovania

Prevencia je základom pevného zdravia. V plnej výške preplácame, alebo čiastočne prispievame na tieto očkovania.

 • Očkovanie proti infekcii HPV
 • Očkovanie proti pneumokokom
 • Očkovanie proti ovčím kiahňam
 • Očkovanie proti osýpkam
 • Očkovanie proti hepatitíde typu A+B
 • Očkovanie proti hepatitíde typu A
 • Očkovanie proti chrípke
 • Očkovanie proti meningokokom
 • Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Nadštandardné vyšetrenia

Štandard v zdravotníctve nestačí. V boji proti bežným i zákerným chorobám ponúkame tieto nadštandardné vyšetrenia a služby.

 • Licencovaná pôrodná asistencia
 • CRP vyšetrenie
 • Vyšetrenie cholesterolu k preventívke
 • EKG u všeobecného lekára

Prevencia a skríning

Matkám zapožičiame monitor dychu a všetkým ženám poskytujeme preventívne vyšetrenia, ktoré vám pomôžu odhaliť závažné ochorenia, skôr ako prepuknú.

 • Program prevencie
 • Skríning
 • Prevencia demencie
 • Sprievodca prevenciou zdravia
 • Preventívna pripomienka
 • Cytologické skríningové vyšetrenie steru z krčka maternice
 • Preventívne vyšetrenie hrubého čreva a konečníka
 • Aplikácia Domáci doktor
 • Vyšetrenie potravinovej intolerancie
 • Zapožičanie monitora dychu a pohybu novorodenca Nanny
 • Užitočné informácie o dentálnej hygiene

Služby pre vás

Dobrú zdravotnú starostlivosť spoznáte podľa jej dostupnosti. Naše služby môžete využívať kedykoľvek a kdekoľvek.

 • nadštandardné služby v sieti nemocníc AGEL SK
 • Telefonické zákaznícke centrum
 • Online pobočka
 • Aplikácia Domáci doktor
 • 24 hodinová asistenčná služba Eurocross International
 • Vitamínový balíček pre darcov krvi
 • Online prístup k obrazovej dokumentácií z RTG, USG, MR a CT zdarma
 • Zdravý zrak s očnou klinikou NeoVízia
 • Zdravý zrak s očným centrom Sokolík
 • Zdravý zrak s očnou ambulanciou DaLG

Zľavy pre vás

Využite množstvo zaujímavých zliav, s ktorými ušetríte pri poistení cestovania, zdravia i majetku..

 • Zlavy na poistenie od Unionu

Benefity pre mužov

Statoční, chápaví, silní či nežní. V zdraví i chorobe vám ponúkame množstvo výhod, ktoré vám pomôžu čeliť prichádzajúcim zdravotným nástrahám.


Pridajte sa k nám

Príspevky na starostlivosť o zdravie

Za zdravotnú starostlivosť musíte častokrát doplácať, preto vám to chceme uľahčiť našimi príspevkami.

 • Príspevok 100 Eur na zuby pre každého
 • Príspevok na dentálnu hygienu
 • Príspevok na zubné korunky pre poistencov nad 45 rokov

Nadštandardné očkovania

Prevencia je základom pevného zdravia. V plnej výške preplácame, alebo čiastočne prispievame na tieto očkovania.

 • Očkovanie proti pneumokokom
 • Očkovanie proti ovčím kiahňam
 • Očkovanie proti osýpkam
 • Očkovanie proti hepatitíde typu A+B
 • Očkovanie proti hepatitíde typu A
 • Očkovanie proti chrípke
 • Očkovanie proti meningokokom
 • Očkovanie proti kliešťovej encefalitíde

Nadštandardné vyšetrenia

Štandard v zdravotníctve nestačí. V boji proti bežným i zákerným chorobám ponúkame tieto nadštandardné vyšetrenia a služby.

 • CRP vyšetrenie
 • Vyšetrenie cholesterolu k preventívke
 • EKG u všeobecného lekára

Prevencia a skríning

O svojom zdravotnom stave sa najlepšie presvedčíte pravidelným absolvovaním preventívnych prehliadok. Preto sme si pre vás pripravili rad preventívnych aktivít.

 • Program prevencie
 • Skríning
 • Prevencia demencie
 • Sprievodca prevenciou zdravia
 • Preventívna pripomienka
 • Preventívne vyšetrenie rakoviny prostaty
 • Preventívne vyšetrenie hrubého čreva a konečníka
 • Aplikácia Domáci doktor
 • Vyšetrenie potravinovej intolerancie
 • Zapožičanie monitora dychu a pohybu novorodenca Nanny
 • Užitočné informácie o dentálnej hygiene

Služby pre vás

Dobrú zdravotnú starostlivosť spoznáte podľa jej dostupnosti. Naše služby môžete využívať kedykoľvek a kdekoľvek.

 • nadštandardné služby v sieti nemocníc AGEL SK
 • Telefonické zákaznícke centrum
 • Online pobočka
 • Aplikácia Domáci doktor
 • 24 hodinová asistenčná služba Eurocross International
 • Vitamínový balíček pre darcov krvi
 • Online prístup k obrazovej dokumentácií z RTG, USG, MR a CT zdarma
 • Zdravý zrak s očnou klinikou NeoVízia
 • Zdravý zrak s očným centrom Sokolík
 • Zdravý zrak s očnou ambulanciou DaLG

Zľavy pre vás

Využite množstvo zaujímavých zliav, s ktorými ušetríte pri poistení cestovania, zdravia i majetku..

 • Zlavy na poistenie od Unionu

Titánová náhrada kĺbov

luxus zadarmo

Jedna z výhod zdravotnej poisťovne Union je spolupráca s prvou špecializovanou nemocnicou „CLINICA ORTHOPEDICA“ v Bratislave. V tejto luxusnej klinike získate titánové náhrady kolenných a bedrových kĺbov. Náklady spojené s operáciou a pobytom v klinike znáša zdravotná poisťovňa. Operáciu získate ZADARMO. 

Referencie pacientov

Pozrite si referencie pacientov, ktorý sa v klinike už dali operovať a boli spokojní.


Pozrieť video

img_clinika_recepcia
img_clinika_miestnost
img_clinika_izba
img_clinika_sala
img_union_zuby_2
img_union_zuby_1

každému poistencovi

100 € ročne na zuby

Union zdravotná poisťovňa

sa stará o zdravý úsmev a prináša pre všetkých poistencov jednotný príspevok až 100 Eur na zuby ročne.

Príspevok si môžete uplatniť na všetky bežné ošetrenia v určitých zubných ambulanciách, napríklad na plombovanie, zubné korunky, mostíky, ošetrenia koreňových kanálikov alebo aj na dentálnu hygienu.

v neobmedzenej výške

Doplatky za lieky

V Union zdravotnej poisťovni vedia, že doplatky za lieky môžu narobiť mnohým z nás poriadny prievan v peňaženke. Častokrát stačí obyčajné prechladnutie či chrípka a rodičia nechajú v lekárni desiatky eur.

Preto sa rozhodli, že doplatky za lieky a dietetické potraviny pre deti vrátia, a to dokonca v neobmedzenej výške.


CRP Vyšetrenie

aj pre dospelých

CRP vyšetrenie, nazývané aj vyšetrenie z kvapky krvi, sa používa ako prostriedok na zistenie, či potrebujete užívať antibiotiká. Vďaka CRP vyšetreniu sa vyhnete zbytočnému užívaniu antibiotík.

Zároveň včas zistíte, či máte infekčné ochorenie, na ktoré je potrebné tieto lieky nasadiť. Union ako jediná zdravotná poisťovňa uhradí CRP vyšetrenie deťom aj dospelým. Absolvovať ho môžete u všeobecného lekára.

Union svojím poistencom nekladie limity pre CRP vyšetrenie, to znamená, že ho môžete absolvovať toľkokrát do roka, koľko budete potrebovať.

Najčastejšie otázky

Chcete sa niečo opýtať?

Sme tu pre vás 7 dní v týždni a odpovedáme do 24 hodín. Plus odpovede na najčastejšie otázky nájdete zodpovedané na tejto stránke.

ČO V PRÍPADE, ŽE MÔJ LEKÁR NIE JE ZMLUVNÝ PARTNER Union?

Union zdravotná poisťovňa má už zmluvu s takmer 23.000 lekármi na Slovensku a každý deň toto číslo rastie. V prípade, že váš lekár nemá zmluvu s Union stačí kontaktovať prideleného pracovníka pre dobrovoľných hasičov telefonicky na čísle 0903 434 274 alebo napísať meno a mesto lekára na vipunion@agau.sk.  Poisťovňa Union obratom kontaktuje vášho lekára a v priebehu niekoľkých dní bude zazmluvnený, o čom Vy budete informovaný.

Na koho sa mám obrátiť ak mám otázky?

Akékoľvek vaše otázky vám radi zodpovieme. Zavolajte nám na telefónne číslo 0948 446 067 alebo napíšte vaše otázky na vipunion@agau.sk

Staňte sa prémiovým poistencom v zdravotnej poisťovni UNION vo VIP-zóne pre dobrovoľných hasičov Slovenskej republiky

Dobrý Tip: zvoľte si spôsob doručenia KURIÉR. Je to zadarmo a bez starostí. Podklady doručia priamo k Vám domov alebo do práce. Vďaka kuriérovi ušetríte cestu na poštu a náklady za poštovné.


Vstúpiť do VIP zóny pre dobrovoľných hasičov

Potrebujete poradiť?

Zdeněk Kedroutek

e-mail: kedroutek@agau.sk
mobil: +421 948 446 067